FIT-bijdragen - Circulaire

FIT-bijdragen

Gerard staats fit small
De toekomst van de eigenwoningregeling
Ik heb het er nog maar even bij gepakt. 647 pagina’s! 647 pagina’s!! Ik doel op de omvang van het boek ‘De eigen woning in de Wet IB 2001’ van M. van Mourik.(2) Nou oké dan; literatuurlijst eraf en ook de inhoudsopgave. Maar dan resteren er nog steeds 576 pagina’s. En persoonlijk vind ik het een goed boek. Maar het zegt meteen wat over de eigenwoningregeling in de Wet IB 200...
Ricardo garcia anton small
Designing Tax Policy in Pandemic Times: Towards a Community-Centred Approach
In the current COVID-19 times, the emerging role of the collectivity to face up the challenges of the pandemic has been quite visible. The value of solidarity pervades our societies, and in some cases it sidestepped the action of the public authorities. Such idea of solidarity emerged during the pandemic under the collective need to “flatten the curve” and the compliance wit...
Ton stevens circulaire small
De bitterzoete smaak van het gelijk: het Wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid
Waar was u op maandag 29 maart 2021, 17.00 uur? Niet een datum en tijdstip wat bij velen van ons later een herinnering op zal roepen, maar op die dag, precies om 17.00 uur, verscheen het consultatiedocument voor het Wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid. Nou niet bepaald te vergelijken met de moord op J.F. Kennedy of de terreuraanslag op de Twin Towers, maar toc...
Afbeelding lex neijtzell de wilde small
Onderwijs in coronatijd – Elk nadeel heb zijn voordeel?
Zodra ik op het kruisje van de browser klik en de BigBlueButton sessie van het hoorcollege Capita Selecta Omzetbelasting sluit, weet ik waarover mijn FIT-bijdrage moet gaan. Ik ga iets schrijven over mijn ervaringen met digitaal onderwijs in coronatijd. Mijn switch naar digitaal onderwijs Op het moment van schrijven, is het onderwijs al meer dan een jaar bijna geheel digitaa...
Ave jallai fit foto small
With great power comes great responsibility
Multinational corporations enjoy a special powerful position that creates possibilities to circumvent certain tax rules. Of course, corporations have a right to choose the most effective way of tax planning, as long as it is within the limits of the law. However, corporations also have responsibilities towards society at large which means that sometimes they have to think tw...
Afbeelding2 small
De fiscalist en de computer
Op mijn leeftijd moet je specificeren over welke eeuw je het hebt als je herinneringen ophaalt. Maar die langdurige aanwezigheid heeft voordelen, want hoe langer je meeloopt, hoe meer achtergronden je kent. Neem nu de computer. In de jaren tachtig (van de twintigste eeuw dus) begon ik met werken bij de belastingdienst in Alkmaar en daar mocht ik kennis maken met De Computer....
Diheng xu foto small
China’s Fiscal Measures Relating to the COVID-19 Pandemic
1. Introduction The outbreak of the coronavirus (COVID-19) pandemic in China was marked by the shutdown of Wuhan City on 23 January 2020. After 76 days, Wuhan’s shutdown ended and China achieved success in the first stage of dealing with the crisis - safeguarding people’s livelihood by preventing and controlling the spread of the virus. (The second stage relates to encoura...
Afbeelding2 small
Tax Talent Traineeship: boeiende uitdaging voor jonge, ambitieuze topfiscalisten.
In 2014 is de Belastingdienst op mijn initiatief gestart met het Tax Talent Traineeship. Dit is een traineeship voor jonge fiscalisten die bij aanvang van het traineeship nog geen twee jaar tevoren zijn afgestudeerd. Tijdens het traineeship maken de trainees kennis met het fiscale landschap, zowel binnen als buiten de Belastingdienst. Het traineeship is gestoeld op een aanta...
Frits van de kamp  small
“In den beginne als alles zoet is..”; over enkele fiscale en juridische gevolgen van de wijzigingen in het huwelijksgoederenrecht sinds 2012
Mr. Frits van der Kamp is fiscaal adviseur familievermogensrecht, collaborative professional, mediator en (gast)onderzoeker aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University Inleiding Het fiscale recht heeft immer te maken huwelijksvermogensrecht. Wijzigend huwelijksgoederenrecht roept dan ook vrijwel altijd nieuwe vragen op omtrent de samenhang met en gevolgen voor het fisca...
Gert jan van norden small
Digitale economie en btw-heffing: cutting-edge fiscaliteit
prof. dr. Gert-Jan van Norden Hoogleraar indirecte belastingen Tilburg University, partner indirect tax Meijburg & Co en rechter-plaatsvervanger rechtbank Zeeland-West-Brabant Reeds geruime tijd is er wereldwijd een verschuiving waarneembaar van directe belastingen naar indirecte belastingen. Van de indirecte belastingen is wereldwijd de btw inmiddels wel de meest belangrijk...
Bastiaan starink fit small
Zonder wrijving geen glans
Bastiaan Starink Mr. dr. B. Starink is werkzaam bij PwC, het CompetenceCentre for Pension Research en het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University (1) Enkele maanden geleden ben ik gevraagd om een column voor de Circulaire te schrijven. Een column verschilt van een vaktechnisch artikel doordat het minder wetenschappelijk hoeft te zijn en dat ik er een (ongezouten) me...
Stevens  %283%29 small
De belastingheffing van digitale ondernemingen in de vennootschapsbelasting
prof. dr. Stan Stevens(1) Een van mijn eerste wetenschappelijke artikelen ging over belastingen en internet. (2) In dat artikel signaleerde ik dat een van de uitdagingen van het internet zou zijn dat de traditionele aanknopingspunten van belastingheffing: de fysieke aanwezigheid van een onderneming in een land op de proef gesteld zouden worden. Ruim 20 jaar na dato zien w...
Russo fit small
Aandacht voor fiscaliteit buiten de fiscale wereld zelf
Column Fiscaliteit is steeds vaker te vinden in allerlei gremia en stukken die zelf niet tot de primaire fiscale wereld behoren. Ik wil in deze bijdrage een tweetal voorbeelden nader belichten. Zo is bijvoorbeeld Shell uitgebreid in het (reguliere) nieuws geweest over het betalen van vennootschapsbelasting in Nederland (1). Een ander voorbeeld is De Nederlandsche Bank die ba...
Nog kleiner lejour small
Nederland belastingparadijs of toch alleen doorsluisland?
Nederland is een belastingparadijs kopten de media eind maart 2019 of woorden van gelijke strekking. (1) Het Europees Parlement (EP) ging op dinsdag 26 maart 2019 met een grote meerderheid akkoord met een motie van PvdA-Europarlementariër Paul Tang. Volgens Tang “stapelt het bewijs zich op” dat Nederland een plek is waar belastingontwijking wordt gefaciliteerd. Ook vier and...
Tn header nicole gubbels jpg small
Vermogensongelijkheid en belastingen: weinig reden om te jubelen
Nicole Gubbels(1) In een paper van het OECD uit 2018 prijkt Nederland op de tweede plaats in de grafiek over vermogensongelijkheid. Nederland moet alleen de Verenigde Staten voor zich dulden.(2) De conclusie ‘America first, the Netherlands second’, lijkt echter een (grove) overschatting - onder andere omdat het omvangrijke pensioenvermogen niet is meegenomen in de OECD-gra...
Tn header frank elsweier small
Waar moet het naartoe met de vennootschapsbelasting?
1. ‘’Time for a change’’ Waar moet het naartoe met ons vennootschapsbelastingstelsel? Mogelijk wordt één van u in de toekomst de Staatssecretaris van Financiën en heeft u het samen met uw beleidsmakers voor het zeggen. Wat gaat u doen? Gaat u ervoor zorgen dat stichtingen en verenigingen eindelijk ook eens integraal VPB-plichtig worden? Stichtingen en verenigingen zijn nu V...
Tn header michael visser jpg small
Over 100 jaar
Over 100 jaar Het lijkt me leuk om 100 jaar te worden. Deze prachtige stelling poneerde het Jeugdjournaal 7 september 2018 in een peiling op haar website (https://jeugdjournaal.nl/vraag/2002065-het-lijkt-me-leuk-om-100-jaar-te-worden.html). Het nieuws van die dag: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam met nieuwe cijfers over de levensverwachting (https://www.cbs...
Tn header albert bomer jpg small
Zero toezicht dilemma
In dit artikel ga ik in op de vraag of de perceptie van de pakkans effect heeft op de bereidheid om zich te houden aan de fiscale regels. Daarbij maak ik een uitstapje naar de speltheorie. 1. Belastingplichtigen en toezicht Het besef dat een moderne samenleving niet mogelijk is zonder belastingheffing is breed aanwezig. Uit allerlei onderzoek blijkt dan ook dat het merendeel...
Tn header j.j small
Artikel 13d, lid 4 Wet Vpb en ‘de schrijfmachine mijmert gekkepraat’
Men schrijft Arabisch schrift met Italiaans. In cijfers, dwarrelend als as omlaag, rijzen kolommen van orakeltaal. Het wordt stil, het wordt warmer in de zaal. Steeds zilter waait dun ratelend metaal. De schrijfmachine mijmert gekkepraat. Lees maar, er staat niet wat er staat. (…)(1) De hiervoor weergegeven regels zijn afkomstig uit het gedicht ‘Awater’ van Martinus Nijhoff...
Tn header thil van kempen small
Tariefmaatregelen in het Belastingplan 2019
In het op Prinsjesdag verschenen Belastingplan zijn verschillende tariefmaatregelen opgenomen voor de Inkomstenbelasting. Deze maatregelen zijn een uitwerking van het Regeerakkoord. Zo wordt het vierschijventarief van art. 2.10 Wet IB 2002 teruggebracht naar een tweeschijventarief, worden de belastingtarieven van box 1 verlaagd en wordt het belastingtarief van box 2 verhoogd...
Tn header maiko van bakel jpg   kopie small
Fiscale faciliteiten voor goede doelen op de schop
Ons land kent van oudsher een diepgewortelde traditie van filantropie en liefdadigheid. Uit internationaal onderzoek blijkt steevast dat het geefklimaat in Nederland (zeer) goed is.(1) Om het geefgedrag van particulieren en bedrijven extra te stimuleren, zijn sinds jaar en dag faciliteiten in de fiscale wetgeving opgenomen. Al in 1917 was in de voorloper van onze huidige Suc...
Tn ed westerhout small
De omkeerregel bij de pensioenen
Er zijn van die thema’s die blijven terugkomen en toch steeds weer je interesse wekken. Eén ervan is de omkeerregel bij pensioenen: niet op de pensioenpremie (en het rendement op deze premie), maar op de pensioenuitkering wordt IB geheven. Waarom is de omkeerregel zo interessant? Omdat veel argumenten een rol spelen, omdat deze argumenten zich niet eenvoudig laten rangschikk...
Tn img 20180524 wa0007 small
Investeren in duurzaamheid loont!
Vastgoed is voor ieder bedrijf belangrijk, zowel vanuit strategisch als vanuit operationeel oogpunt. De ondernemingsactiviteiten zullen immers gehuisvest moeten worden. Ook financieel is de impact van vastgoed in eigen gebruik (ook wel “corporate real estate of CRE” genoemd) op de bedrijfsvoering groot. Na de personeelskosten zijn de kosten van huisvesting (vastgoed) veela...
Tn lisannerijff small
De toekomst van de fiscale eenheid Vpb: naar een nieuwe fiscale concernregeling
Het kan bijna niemand zijn ontgaan dat de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting de afgelopen jaren flink onder vuur heeft gelegen. Met als eindresultaat: een fiscale eenheid vol gaten zo groot dat enkel spoedreparatie van die gaten niet meer voldoende is. De ‘oorzaak’ van die gaten is de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU). Met i...
Tn peteressers small
De Starbucksonderzoeksgroep
Na de succesvolle Technoleaseonderzoeksgroep(1) heb ik enige tijd geleden ook een Starbucksonderzoeksgroep gevormd. Het gaat om een groep van zeven enthousiaste bachelorstudenten en één masterstudent,(2) die allen het bachelorvak ‘Grondslagen belastingheffing Ondernemingen’ volgen. Zij doen onderzoek naar de Starbuckszaak, C(2015) 7143, die is aangespannen door de Europese ...
Sonjadusarduijn small
Mijn en dijn
Omschrijving https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.circulaire.smeetskring.com/production/brightcontent/attachments/498/assets/1-main.jpg?1519395494 "Als jij een diamant vindt, die aan niemand toebehoort dan is die van jou. Als je een eiland vindt, dat van niemand is, is het van jou. (…) En zo bezit ik de sterren, omdat niemand voor mij eraan gedacht had ze te bezitten....
Tn bertalink small
Werknemer? Of toch zelfstandige?
In augustus 2017 heeft maaltijd bezorger Deliveroo het besluit genomen om met ingang van 1 februari 2018 zijn “riders” niet langer een arbeidsovereenkomst aan te bieden, maar hen slechts een contract aan te bieden als zij als ZZP’er zullen gaan werken(1). Deze beslissing heeft al tot veel kritiek geleid. De riders hebben zich verenigd en hebben procedures aangekondigd. De wi...
Tn hofman small
De waardering van vrijstellingsdeelnemingen
Goed koopmansgebruik geeft regels voor de waardering van bedrijfsmiddelen. Op grond van deze regels geldt, onder meer, dat een bedrijfsmiddel moet worden afgewaardeerd als sprake van een duurzame waardedaling. Is het wenselijk dat deze regels ook gelden voor de waardering van vrijstellingsdeelnemingen? Het arrest van 28 maart 2014 In een arrest van 28 maart 2014, BNB 2014/11...
Tn depietro small
The relationship between domestic anti-abuse rules and treaty provisions: new perspectives in BEPS Action 6
The applicable notion of treaty abuse is now being discussed for many years. When the Commentary on Art. 1 of the OECD Model Convention was amended in 2003, two opposite positions were accepted in matters of treaty abuse. According to some States, treaty abuse must be determined under domestic law. This is because taxes are actually imposed by virtue of domestic rules and, t...
Estherbakker small
Een interdisciplinaire benadering van de studiereis: student vs. docent
Een paar maanden geleden kwam de vraag of ik een stuk wilde schrijven voor de Circulaire. Natuurlijk! Maar dan komt de vraag, waarover? Ik kan natuurlijk iets vakinhoudelijks gaan schrijven, maar ten tijde van het verschijnen van deze Circulaire zitten jullie allemaal tot aan je nek in de studieboeken, wettenbundels en jurisprudentie te blokken voor de (her)tentamens. Een lu...