Kruispunt - Circulaire

Kruispunt

Tn agreement apa small
Advance Pricing Agreements
Na een lange radiostilte is de rubriek ”Kruispunt” in volle glorie terug van weg geweest. Het onderwerp dat in dit artikel centraal staat zijn advance pricing agreements (APAs). Een APA geeft de belastingplichtige vooraf zekerheid over de zakelijke beloning van grensoverschrijdende transacties. Ook kan er in een APA de waarderingsmethode voor de zakelijke beloningen worden v...
Tn tax assurance 1024x679 small
Kruispunt: 'De invloed van Tax Assurance (TA) op het belastingrecht in de komende 10 jaren'
Sinds 2011 is het mogelijk om in de master de keuzevakken Tax Assurance 1 & 2 te volgen, maar wat is Tax Assurance eigenlijk en welke onderwerpen staan centraal? Als Circulairecommissie leek het ons interessant om dit domein eens onder de loep te nemen. Daarom hebben we professor dr. mr. Ronald Russo en student Joep Verbaarschot gevraagd om ons mee te nemen op reis en te ver...
Logo pereira %28948 300%29 small
Big data part 2: Big Data en oranje auto's
Op 20 mei j.l. publiceerde staatssecretaris Wiebes van Financiën zijn Investeringsagenda Belastingdienst. Een van de speerpunten in deze agenda is dat de Belastingdienst overgaat naar ‘informatiegestuurd toezicht en inning’. Massale data-analyse wordt ingezet om fouten in de aangifte op te sporen: “Het systeem selecteert op basis van honderden gegevens per belastingplichtige...
Deloitte small
Big Data part 1: Is Tax big enough for BIG Data?
Eén van de grootste uitdagingen voor organisaties vandaag de dag is hoe de enorme hoeveelheid gegenereerde gegevens verwerkt kan worden. De Amerikaanse winkelketen Walmart verwerkte een paar jaar terug reeds meer dan 1 miljoen klanttransacties per uur. Die data werden opgeslagen in hun database bestaande uit 2.5 petabytes data (Troester, 2012). Voor het inzicht, 1 petabyte i...