Rechtspraak - Circulaire

Rechtspraak

Afbeelding1 small
Merkwaardige BTW jurisprudentie
In de omzetbelasting bestaan verschillende tarieven en vrijstellingen. Dit zorgt soms voor merkwaardige discussies en rechtszaken: wanneer is er recht op een vrijstelling of een verlaagd tarief? Er ontstaat dan bijvoorbeeld de opmerkelijke situatie dat de rechter moet gaan oordelen of tandpasta een medicijn is. In dit artikel wordt een aantal van dit soort zaken beschreven. ...
Tn droom familie small
Nieuwe uitzondering voor stiefouders en -kinderen in het partnerbegrip van de IB en Awir
Naar aanleiding van de uitspraak van de ABRvS (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State) van 1 juli 2015, BNB 2016/24, is het partnerbegrip in de Wet IB 2001 en de Awir gewijzigd om ongewenste partnerschappen tussen stiefouders en stiefkinderen te voorkomen. Net als bij wettelijke ouders en eigen kinderen het geval is, zal fiscaal partnerschap of toeslagpartnerscha...
Tn stocksnap a0737dff83 large v2 small
Spoedreparatiewetgeving 2.0: de Wet Vpb 1969 op haar kop (?)
In de Rubriek Rechtspraak nemen we, zoals altijd, een interessante, fiscale uitspraak onder de loep. Zoals beloofd in de vorige editie zou er een vervolg komen over de op handen zijnde spoedreparatiemaatregelen in de Wet vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969), en voilà: daar is ie! De spreekwoordelijke kogel is door de kerk, want het Hof van Justitie van de Europ...
Stocksnap a0737dff83 small
Spoedreparaties in de Wet Vennootschapsbelasting 1969: noodzakelijk of onredelijk?
In de rubriek Rechtspraak nemen wij steeds een interessante fiscale uitspraak onder de loep. In deze editie staan twee uitspraken van de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot het fiscale eenheidsregime centraal. Kernvraag in deze kwesties is in welke mate het fiscale eenheidsregime uit de Wet Vennootschapsbelasting 1969 verenigba...
Tn 1140 rising interest rates.imgcache.rev1ffbe51a4017a1a4bb912b656c72b549 small
Rechtspraak - kwalificeert swaprente (niet) voor hypotheekrenteaftrek?
In deze editie van Rechtspraak staan twee zaken centraal: één uit Den Haag (1) en één uit Amsterdam (2). In beide zaken is de belastingplichtige een renteswapovereenkomst aangegaan ter financiering van de eigen woning. Hierbij is een lening aangegaan met twee rentepercentages: enerzijds een variabel percentage Euribor-rente en anderzijds een vast percentage swaprente. Op dez...
Tn download small
Rechtspraak - Hondenbelasting deel 2
September 2015 plaatsten wij een artikel inzake de ontwijking van de hondenbelasting van de heer Bos. In deze zaak werd na bezwaar en beroep, ook hoger beroep aangetekend door de heer Bos en dit beroep werd gegrond verklaard. In het genoemde artikel van september 2015 werd al aangegeven dat de gemeente Molenwaard eventueel zou overgaan tot cassatie van deze uitspraak. In ond...
Tn download small
Rechtspraak - 30%-regeling niet in strijd met het EU recht
Lange tijd speelde de vraag of de 30%-regeling wel EU-proof was. Al jaren spant het erom of de faciliteit, die Nederland een fiscaal interessant werkland maakt voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers, in zijn huidige vorm behouden kan worden. Aanleiding daarvoor was de zaak Sopora. Maart 2016 is er eindelijk een definitieve beslissing genomen in deze zaak, die al sinds 20...
Tn 22f8555560134e73f3e216aff46baedb small
Rechtspraak - Dichterbij een level playing field voor Europese zeehavens?
De Rotterdamse haven is één van de pijlers van onze economie. Elk jaar wordt er in de haven 450 miljoen tonnen aan massa overgeslagen. Ook heeft de haven lijnverbindingen met meer dan 1000 havens binnen en buiten Europa. Andere havens in Nederland doen het, ondanks de economische crisis, ook erg goed. Toch dreigt er een einde te komen aan dit succes, want de Europese Commiss...
Tn waardedrukkende omstandigheden voor de woz small
Rechtspraak - Waardedrukkende omstandigheden voor de WOZ-waarde woning
Dit keer in onze rubriek ‘Rechtspraak’ zal het anders aangepakt worden dan jullie van ons gewend zijn. We hebben dit keer een reeks arresten omtrent de WOZ-waarde in de aanbieding, ondanks dat vele van jullie er nog niet mee te maken hebben. De gemeente stelt elk jaar de waarde van de woningen in de gemeente vast bij een voor bezwaar vatbare beschikking. De WOZ-beschikking v...
Tn zwitserse bank 0 small
Rechtspraak - De jacht op “zwarte” debet- en creditcards
Zwartspaarders zijn in Nederland niet meer veilig voor de Belastingdienst. In samenwerking met het OM en de FIOD pakt de fiscus Nederlanders met een geheime spaarpot in het buitenland hard aan. Aan het begin van de zomervakantie is de eerste verdachte in een grootschalig anti-zwartspaarders project voor de rechter verschenen. Maar wat is hieraan vooraf gegaan? Advocaat-belas...
Tn wietkweker 470x340 small
Rechtspraak - Nederwiet maakt de fiscus blij ; commentaar van mr.dr. M.J. Hoogeveen
Naar schatting wordt in Tilburg alleen al jaarlijks 800 miljoen euro verdiend in de hennepteelt. Over deze inkomsten moeten telers natuurlijk netjes belasting betalen. Doen ze dat niet, kan dat flink wat problemen opleveren. Maar ook als ze dit wel doen, kan dit nadelige gevolgen hebben. Het niet opgeven van illegale inkomsten lijkt een logische keuze, anders kun je net zo g...
Tn hondenbelasting small
Rechtspraak - Hondenbelasting
Mensen bedenken creatieve manieren om onder het betalen van belasting uit te kunnen komen. Als gevolg hiervan komt er zo nu en dan een opmerkelijke zaak voorbij, die we jullie niet willen onthouden. Vorige week speelde bij het gerechtshof in Den Haag een zaak waarin een man een truc had bedacht om de hondenbelasting te omzeilen. De feiten waren als volgt. Meneer Bos uit Wa...