T.W.J. TIMMERMANS - Aan en verkoopkosten van een deelneming. Het vereiste verband tussen de gemaakte kosten en de verwerving of vervreemding van een deelneming. - Circulaire

Aan en verkoopkosten van een deelneming. Het vereiste verband tussen de gemaakte kosten en de verwerving of vervreemding van een deelneming.

Al langere tijd is de aftrekbaarheid van aan- en verkoopkosten van een deelneming een groot discussiepunt in de fiscale praktijk. Dit is het gevolg van meerdere wetswijzigingen en uitspraken van de Hoge Raad omtrent deze problematiek. Uit de wettekst volgt dat sprake moet zijn van een causaal verband tussen de gemaakte kosten en de verwerving of vervreemding van een deelneming. Vanwege het gebrek aan een nadere invulling aan dit vereiste verband, werd lange tijd teruggevallen op jurisprudentie over reguliere bedrijfsmiddelen. Op 7 december 2018 heeft de Hoge Raad echter een belangrijk arrest gewezen over de fiscale behandeling van aan- en verkoopkosten van een deelneming (het December-arrest). Helaas heeft dit arrest niet alle onduidelijkheden uit de wereld geholpen. In deze thesis heb ik dan ook onderzocht wat voor invloed het December-arrest heeft op de fiscale behandeling van aan- en verkoopkosten van een deelneming. Daarnaast heb ik bekeken hoe deze uitspraak zich verhoudt tot eerdere jurisprudentie omtrent deze problematiek. Na een analyse van de relevante parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en literatuur ben ik tot de conclusie gekomen dat de Hoge Raad het aftrekverbod in het December-arrest beperkt heeft willen uitleggen. Niet iedereen is deze mening echter toegedaan, zodat naar mijn verwachting de discussies in de praktijk nog niet ten einde zijn en het wachten is op een verdere verduidelijking van de Hoge Raad.