L.J.A. Van den Boom - De transparantie omtrent fiscaliteit in de externe verslaggeving van grote Nederlandse familiebedrijven; de stand van zaken. - Circulaire

De transparantie omtrent fiscaliteit in de externe verslaggeving van grote Nederlandse familiebedrijven; de stand van zaken.

Binnen de huidige maatschappij is er behoefte aan transparantie omtrent de verschuldigde belastingen van ondernemingen. Ondernemingen kunnen in deze behoefte voorzien door publiekelijk transparant te zijn over fiscale aangelegenheden. Voorts is er in dit licht veel onderzoek gedaan naar beursgenoteerde ondernemingen. De stand van zaken omtrent de fiscale transparantie van de Nederlandse familiebedrijven is echter onbekend. In dat kader is onderzoek verricht naar de fiscale transparantie van Nederlands 50 grootste familiebedrijven, welke zijn geselecteerd op basis van werknemersaantallen. Voor dit onderzoek zijn de jaarrapporten voor de financiële verslagjaren 2016, 2017 en 2018 geanalyseerd, alsmede de betreffende websites. Geconcludeerd is dat het merendeel van de grootste Nederlandse familiebedrijven voldoet aan de externe financiële verslaggevingsvoorschriften wat betreft de fiscale aspecten in de jaarrekening, maar dat er bij vrijwel alle ondernemingen ruimte is voor verbetering. Anderzijds maken steeds meer familiebedrijven gebruik van enkele aanbevelingen onder RJ met betrekking tot belastingen, om zo meer inzicht te geven in het effectieve belastingtarief. De transparantie aangaande het belastingbeleid, tax risk management, Horizontaal Toezicht en belastingen als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen is echter beperkt