R.M. Dentro - De nieuwe groepsregeling van verliesoverdracht binnen de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. - Circulaire

De nieuwe groepsregeling van verliesoverdracht binnen de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.

De huidige fiscale eenheid wordt vervangen door een nieuwe toekomstbestendige groepsregeling. Om te bepalen hoe de nieuwe groepsregeling vorm gegeven moet worden, is het van belang om verschillende opties uit te werken. In deze masterscriptie is onderzocht of een gestripte versie van de fiscale eenheid, waarbij de consolidatie wordt vervangen door verliesoverdracht, kan dienen als nieuwe groepsregeling. Dit wordt bezien vanuit de rechtsgrondslag en de samenloop met andere regelingen binnen het (vennootschaps)belastingrecht. Uit de rechtsgrondslag die is onderzocht is een tweetal uitgangspunten onttrokken waaraan de nieuwe groepsregeling moet voldoen. Het eerste uitganspunt betreft de resultaatsaldering. Het tweede uitgangspunt is dat geen belastingheffing moet plaatsvinden op de interne transacties. Daarnaast moet de nieuwe groepsregeling worden ontworpen met het oog op de samenloop met andere leerstukken in het (vennootschaps)belastingrecht. De gestripte fiscale eenheid voldoet aan het eerste uitgangspunt dat is ontleent aan de rechtsgrondslag van een groepsregeling in de vennootschapsbelasting. De gestripte versie van de fiscale eenheid voldoet echter niet aan het tweede element. Ook verloopt samenloop tussen de gestripte fiscale eenheid en andere leerstukken in het (vennootschaps)belastingrecht goed. Echter, door het loslaten van de consolidatie wordt belasting geheven over de stille reserve die rust het vermogensbestanddeel dat wordt overgedragen binnen de groep. Er zijn binnen de vennootschapsbelasting regelingen die dergelijke vermogensoverdrachten belastingvrij faciliteren. Er is niet onderzocht of deze regelingen afdoende zijn. Tevens kunnen verschillende wettelijke bepalingen van de fiscale eenheid vervallen, doordat de consolidatie wordt vervangen door een verliesoverdracht. Dit heeft mogelijk een vereenvoudiging van de groepsregeling tot gevolg. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat een gestripte fiscale eenheid, waarbij de consolidatie wordt vervangen door verliesoverdracht, kan dienen als nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting, maar dienen een aantal punten nadere aandacht, onderzoek of verduidelijking.