Pim Koppel - De liquidatieverliesregeling Balanceren tussen het vestigingsklimaat en de heffingsgrondslag? - Circulaire

De liquidatieverliesregeling Balanceren tussen het vestigingsklimaat en de heffingsgrondslag?

De Nederlandse liquidatieverliesregeling is al jaren onderwerp van discussie. De regeling zou namelijk de Nederlandse belastingheffingsgrondslag uithollen. De huidige regeling zou zich daarmee te veel op de bevordering van het Nederlandse vestigingsklimaat en te weinig op het behoud van de Nederlandse belastingheffingsgrondslag focussen. In dit onderzoek wordt daarom gekeken in hoeverre aan beide uitersten tegemoet kan worden gekomen. Hiervoor wordt een alternatieve benadering van de liquidatieverliesregeling opgesteld. Het alternatief wordt voorts afgezet tegen een toetsingskader. Het toetsingskader kent twee toetsen. De eerste toets ziet op de vrijheid van vestiging. De tweede ziet op het coherentiebeginsel en het symmetriebeginsel. Het doel van deze toetsing is om tot een overwogen en onbetwist oordeel inzake de balans van de alternatieve liquidatieverliesregeling tussen het Nederlandse vestigingsklimaat en de Nederlandse belastingheffingsgrondslag te komen.