FIT-bijdragen - Circulaire

FIT-bijdragen

Frits van de kamp  small
“In den beginne als alles zoet is..”; over enkele fiscale en juridische gevolgen van de wijzigingen in het huwelijksgoederenrecht sinds 2012
Mr. Frits van der Kamp is fiscaal adviseur familievermogensrecht, collaborative professional, mediator en (gast)onderzoeker aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University Inleiding Het fiscale recht heeft immer te maken huwelijksvermogensrecht. Wijzigend huwelijksgoederenrecht roept dan ook vrijwel altijd nieuwe vragen op omtrent de samenhang met en gevolgen voor het fisca...
Gert jan van norden small
Digitale economie en btw-heffing: cutting-edge fiscaliteit
prof. dr. Gert-Jan van Norden Hoogleraar indirecte belastingen Tilburg University, partner indirect tax Meijburg & Co en rechter-plaatsvervanger rechtbank Zeeland-West-Brabant Reeds geruime tijd is er wereldwijd een verschuiving waarneembaar van directe belastingen naar indirecte belastingen. Van de indirecte belastingen is wereldwijd de btw inmiddels wel de meest belangrijk...
Bastiaan starink fit small
Zonder wrijving geen glans
Bastiaan Starink Mr. dr. B. Starink is werkzaam bij PwC, het CompetenceCentre for Pension Research en het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University (1) Enkele maanden geleden ben ik gevraagd om een column voor de Circulaire te schrijven. Een column verschilt van een vaktechnisch artikel doordat het minder wetenschappelijk hoeft te zijn en dat ik er een (ongezouten) me...
Stevens  %283%29 small
De belastingheffing van digitale ondernemingen in de vennootschapsbelasting
prof. dr. Stan Stevens(1) Een van mijn eerste wetenschappelijke artikelen ging over belastingen en internet. (2) In dat artikel signaleerde ik dat een van de uitdagingen van het internet zou zijn dat de traditionele aanknopingspunten van belastingheffing: de fysieke aanwezigheid van een onderneming in een land op de proef gesteld zouden worden. Ruim 20 jaar na dato zien w...
Russo fit small
Aandacht voor fiscaliteit buiten de fiscale wereld zelf
Column Fiscaliteit is steeds vaker te vinden in allerlei gremia en stukken die zelf niet tot de primaire fiscale wereld behoren. Ik wil in deze bijdrage een tweetal voorbeelden nader belichten. Zo is bijvoorbeeld Shell uitgebreid in het (reguliere) nieuws geweest over het betalen van vennootschapsbelasting in Nederland (1). Een ander voorbeeld is De Nederlandsche Bank die ba...
Nog kleiner lejour small
Nederland belastingparadijs of toch alleen doorsluisland?
Nederland is een belastingparadijs kopten de media eind maart 2019 of woorden van gelijke strekking. (1) Het Europees Parlement (EP) ging op dinsdag 26 maart 2019 met een grote meerderheid akkoord met een motie van PvdA-Europarlementariër Paul Tang. Volgens Tang “stapelt het bewijs zich op” dat Nederland een plek is waar belastingontwijking wordt gefaciliteerd. Ook vier and...
Tn header nicole gubbels jpg small
Vermogensongelijkheid en belastingen: weinig reden om te jubelen
Nicole Gubbels(1) In een paper van het OECD uit 2018 prijkt Nederland op de tweede plaats in de grafiek over vermogensongelijkheid. Nederland moet alleen de Verenigde Staten voor zich dulden.(2) De conclusie ‘America first, the Netherlands second’, lijkt echter een (grove) overschatting - onder andere omdat het omvangrijke pensioenvermogen niet is meegenomen in de OECD-gra...
Tn header frank elsweier small
Waar moet het naartoe met de vennootschapsbelasting?
1. ‘’Time for a change’’ Waar moet het naartoe met ons vennootschapsbelastingstelsel? Mogelijk wordt één van u in de toekomst de Staatssecretaris van Financiën en heeft u het samen met uw beleidsmakers voor het zeggen. Wat gaat u doen? Gaat u ervoor zorgen dat stichtingen en verenigingen eindelijk ook eens integraal VPB-plichtig worden? Stichtingen en verenigingen zijn nu V...
Tn header michael visser jpg small
Over 100 jaar
Over 100 jaar Het lijkt me leuk om 100 jaar te worden. Deze prachtige stelling poneerde het Jeugdjournaal 7 september 2018 in een peiling op haar website (https://jeugdjournaal.nl/vraag/2002065-het-lijkt-me-leuk-om-100-jaar-te-worden.html). Het nieuws van die dag: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam met nieuwe cijfers over de levensverwachting (https://www.cbs...
Tn header albert bomer jpg small
Zero toezicht dilemma
In dit artikel ga ik in op de vraag of de perceptie van de pakkans effect heeft op de bereidheid om zich te houden aan de fiscale regels. Daarbij maak ik een uitstapje naar de speltheorie. 1. Belastingplichtigen en toezicht Het besef dat een moderne samenleving niet mogelijk is zonder belastingheffing is breed aanwezig. Uit allerlei onderzoek blijkt dan ook dat het merendeel...
Tn header j.j small
Artikel 13d, lid 4 Wet Vpb en ‘de schrijfmachine mijmert gekkepraat’
Men schrijft Arabisch schrift met Italiaans. In cijfers, dwarrelend als as omlaag, rijzen kolommen van orakeltaal. Het wordt stil, het wordt warmer in de zaal. Steeds zilter waait dun ratelend metaal. De schrijfmachine mijmert gekkepraat. Lees maar, er staat niet wat er staat. (…)(1) De hiervoor weergegeven regels zijn afkomstig uit het gedicht ‘Awater’ van Martinus Nijhoff...
Tn header thil van kempen small
Tariefmaatregelen in het Belastingplan 2019
In het op Prinsjesdag verschenen Belastingplan zijn verschillende tariefmaatregelen opgenomen voor de Inkomstenbelasting. Deze maatregelen zijn een uitwerking van het Regeerakkoord. Zo wordt het vierschijventarief van art. 2.10 Wet IB 2002 teruggebracht naar een tweeschijventarief, worden de belastingtarieven van box 1 verlaagd en wordt het belastingtarief van box 2 verhoogd...
Tn header maiko van bakel jpg   kopie small
Fiscale faciliteiten voor goede doelen op de schop
Ons land kent van oudsher een diepgewortelde traditie van filantropie en liefdadigheid. Uit internationaal onderzoek blijkt steevast dat het geefklimaat in Nederland (zeer) goed is.(1) Om het geefgedrag van particulieren en bedrijven extra te stimuleren, zijn sinds jaar en dag faciliteiten in de fiscale wetgeving opgenomen. Al in 1917 was in de voorloper van onze huidige Suc...
Tn ed westerhout small
De omkeerregel bij de pensioenen
Er zijn van die thema’s die blijven terugkomen en toch steeds weer je interesse wekken. Eén ervan is de omkeerregel bij pensioenen: niet op de pensioenpremie (en het rendement op deze premie), maar op de pensioenuitkering wordt IB geheven. Waarom is de omkeerregel zo interessant? Omdat veel argumenten een rol spelen, omdat deze argumenten zich niet eenvoudig laten rangschikk...
Tn img 20180524 wa0007 small
Investeren in duurzaamheid loont!
Vastgoed is voor ieder bedrijf belangrijk, zowel vanuit strategisch als vanuit operationeel oogpunt. De ondernemingsactiviteiten zullen immers gehuisvest moeten worden. Ook financieel is de impact van vastgoed in eigen gebruik (ook wel “corporate real estate of CRE” genoemd) op de bedrijfsvoering groot. Na de personeelskosten zijn de kosten van huisvesting (vastgoed) veela...
Tn lisannerijff small
De toekomst van de fiscale eenheid Vpb: naar een nieuwe fiscale concernregeling
Het kan bijna niemand zijn ontgaan dat de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting de afgelopen jaren flink onder vuur heeft gelegen. Met als eindresultaat: een fiscale eenheid vol gaten zo groot dat enkel spoedreparatie van die gaten niet meer voldoende is. De ‘oorzaak’ van die gaten is de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU). Met i...
Tn peteressers small
De Starbucksonderzoeksgroep
Na de succesvolle Technoleaseonderzoeksgroep(1) heb ik enige tijd geleden ook een Starbucksonderzoeksgroep gevormd. Het gaat om een groep van zeven enthousiaste bachelorstudenten en één masterstudent,(2) die allen het bachelorvak ‘Grondslagen belastingheffing Ondernemingen’ volgen. Zij doen onderzoek naar de Starbuckszaak, C(2015) 7143, die is aangespannen door de Europese ...
Sonjadusarduijn small
Mijn en dijn
Omschrijving https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/assets.circulaire.smeetskring.com/production/brightcontent/attachments/498/assets/1-main.jpg?1519395494 "Als jij een diamant vindt, die aan niemand toebehoort dan is die van jou. Als je een eiland vindt, dat van niemand is, is het van jou. (…) En zo bezit ik de sterren, omdat niemand voor mij eraan gedacht had ze te bezitten....
Tn bertalink small
Werknemer? Of toch zelfstandige?
In augustus 2017 heeft maaltijd bezorger Deliveroo het besluit genomen om met ingang van 1 februari 2018 zijn “riders” niet langer een arbeidsovereenkomst aan te bieden, maar hen slechts een contract aan te bieden als zij als ZZP’er zullen gaan werken(1). Deze beslissing heeft al tot veel kritiek geleid. De riders hebben zich verenigd en hebben procedures aangekondigd. De wi...
Tn hofman small
De waardering van vrijstellingsdeelnemingen
Goed koopmansgebruik geeft regels voor de waardering van bedrijfsmiddelen. Op grond van deze regels geldt, onder meer, dat een bedrijfsmiddel moet worden afgewaardeerd als sprake van een duurzame waardedaling. Is het wenselijk dat deze regels ook gelden voor de waardering van vrijstellingsdeelnemingen? Het arrest van 28 maart 2014 In een arrest van 28 maart 2014, BNB 2014/11...
Tn depietro small
The relationship between domestic anti-abuse rules and treaty provisions: new perspectives in BEPS Action 6
The applicable notion of treaty abuse is now being discussed for many years. When the Commentary on Art. 1 of the OECD Model Convention was amended in 2003, two opposite positions were accepted in matters of treaty abuse. According to some States, treaty abuse must be determined under domestic law. This is because taxes are actually imposed by virtue of domestic rules and, t...
Estherbakker small
Een interdisciplinaire benadering van de studiereis: student vs. docent
Een paar maanden geleden kwam de vraag of ik een stuk wilde schrijven voor de Circulaire. Natuurlijk! Maar dan komt de vraag, waarover? Ik kan natuurlijk iets vakinhoudelijks gaan schrijven, maar ten tijde van het verschijnen van deze Circulaire zitten jullie allemaal tot aan je nek in de studieboeken, wettenbundels en jurisprudentie te blokken voor de (her)tentamens. Een lu...
Tn ceespeters small
Het multilaterale instrument: Eenheid in verscheidenheid?
Kun je met één druk op de knop alle belastingverdragen ter wereld in één keer aanpassen? Het klinkt als een vraag uit een sciencefictionfilm, maar een werkgroep van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is in de afgelopen jaren druk bezig geweest met dit vraagstuk. Het resultaat van het onderzoek van deze werkgroep is het multilaterale instrumen...
Bart van der burgt small
De toekomst van fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
Op de ruimhartige fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bestaat kritiek. Het is niet uit te sluiten dat deze faciliteiten in de (verre?) toekomst worden versoberd of worden ingeruild voor een regeling voor uitstel van betaling. Mocht dat gebeuren, dan moet zo’n regeling zorgvuldig worden vormgegeven met oog voor meer dan alleen ‘materiële’ ondernemingen. Fiscale bedrijfsopv...
Diana van hout small
Let's go nudge!
Uit de Investeringsagenda van de Staatssecretaris van Financiën van 2015 blijkt dat de Belastingdienst bezig is met een ingrijpend veranderprogramma.(1) Deze veranderingen zijn nodig om de Belastingdienst beter voor te bereiden op de toekomst. Op 7 juli jl. zou er een herijking van de Investeringsagenda plaatsvinden maar de toezending daarvan aan de Tweede Kamer is op genoem...
Thumbnail inge van vijfeijken small
Alimentatie binnen een latrelatie?
1. Inleiding (1) Op 2 maart 2017 heeft Rechtbank Noord-Holland (2) een opvallende uitspraak gedaan. Man en vrouw hebben een affectieve relatie waaruit een kind is geboren, maar zij wonen ieder op een eigen adres (de woningen zijn boven elkaar gelegen). Zij hebben een zgn. latrelatie(3). De man betaalt maandelijks een bedrag aan de vrouw voor haar levensonderhoud. In geschil ...
Hans gribnau small
Realistische fiscale ethiek
1 Inleiding (1) Fiscale ethiek is een lastig onderwerp voor fiscalisten die zich doorgaans op rechtsregels concentreren. Betalen multinationals wel of niet hun fair share? ‘Er is toch de wet’, zo wordt wel gedacht, ‘wat moet je dan nog met ethiek?’ en dan nog: zijn morele normen niet erg subjectief? De centrale vraag hier is: waarom en hoe moet men ethiek in fiscaal gedrag v...
Anneke nuyens small
De Wwft en suppletie OB: Wees op uw hoede adviseur!
In 2016 zijn de eerste veroordelingen uitgesproken door rechtbanken voor het opzettelijk niet indienen van een suppletie omzetbelasting.(1) Deze ontwikkeling heeft niet alleen gevolgen voor de belastingplichtige. Ook wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de rol van de adviseur bij het doen van aangifte en het niet suppleren. Zie bijvoorbeeld de recente berisping van een ac...
Tn staats small
Wat is het tarief in de Nederlandse inkomstenbelasting?
In het eerste college van de fiscale studie wordt het tarief van de inkomstenbelasting naar alle waarschijnlijkheid besproken. Althans in Tilburg gebeurt dat wel. Het is een progressief tarief met een toptarief van 52%. Dus maximaal betaalt een belastingplichtige in Nederland 52% inkomstenbelasting. Maar is dat wel waar? Volgens artikel 2.10, lid 1 Wet IB 2001 begint het tar...
Tn medewerkersfit small
Fiscaal onderzoek - vanaf de Tafelberg
Beste lezer, Het begin van een nieuw jaar is traditioneel de tijd om vooruit te blikken. Al dan niet ondersteund door goede voornemens krijgen de plannen voor het aankomende jaar vorm. Deze januaribijdrage voor de Circulaire – waarin ik de ruimte krijg te delen wat me als docent en onderzoeker van het Fiscaal Instituut Tilburg bezighoudt – zou dan ook de uitgelezen kans zij...