C.A.W. Willemse - Vouchers in de BTW - Circulaire

Vouchers in de BTW

Op 27 juni 2016 is door de Raad van de Europese Unie een richtlijn aangenomen betreft de btw- behandeling van vouchers. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2018 de voucherrichtlijn in de nationale wetgeving geïmplementeerd te hebben. Door harmonisatie van de regels in de voucherrichtlijn wenst de Europese Raad een einde te maken aan de onduidelijkheid omtrent de btw- heffing van vouchers. In de tweede overweging van de preambule van de voucherrichtlijn wordt een reeks aan doelen genoemd. In deze scriptie staan de volgende doelen centraal: 1. Het garanderen van een duidelijke en uniforme behandeling 2. Voorkomen van inconsistenties 3. Voorkomen van verstoring van de mededinging 4. Voorkomen van dubbele (niet-) heffing

De doelstellingen worden getoetst op vier verschillende (btw-)aspecten: de definitie van een voucher en de belastbare prestatie, de maatstaf van heffing, het tijdstip van prestatie en verschuldigdheid en het recht op aftrek van voorbelasting. Per (btw-)aspect wordt beoordeeld of de doelstellingen gewaarborgd worden. Tevens komt in deze scriptie de wet- en regelgeving in de huidige btw-richtlijn en de Wet op de Omzetbelasting 1968 aan bod. Hierbij worden de huidige knelpunten op Europees niveau benoemd en wordt getoetst of de voucherrichtlijn deze knelpunten oplost.