B.S. Ruijs - De fiscale gevolgen van vergoedingsvorderingen. - Circulaire

De fiscale gevolgen van vergoedingsvorderingen.

Met betrekking tot verrekenbedingen blijkt dat de fiscale behandeling niet in overeenstemming is met het draagkrachtbeginsel. Ook blijkt het niet toestaan van faciliteiten uit de Wet IB 2001, te leiden tot strijdigheid met het draagkrachtbeginsel. De wetgever heeft bepaald dat door een vordering op grond van 1:87 BW geen fiscaal relevant belang ontstaat bij het onderliggende goed. Met betrekking tot de heffing in box 2 leidt dit tot strijdigheid met het draagkrachtbeginsel. De visie die tegenover die van de wetgever staat in de literatuur blijkt wel tot overeenstemming met het draagkrachtbeginsel te leiden.

Een vordering op grond van artikel 1:95a BW wordt fiscaal hetzelfde behandeld als verrekenbedingen. Deze behandeling leidt dus ook tot strijdigheid met het draagkrachtbeginsel. Ook werken de open normen uit artikel 1:95a BW tax planning in de hand.