M.G. Piels - De belastingwet als beleidsinstrument een rechtsvergelijking - Circulaire

De belastingwet als beleidsinstrument een rechtsvergelijking

Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen fiscaal instrumentalisme en het rechtszekerheidsbeginsel. Fiscaal instrumentalisme houdt in dat het belastingrecht door de overheid wordt ingezet om niet-fiscale doelstellingen te bereiken door het gedrag van mensen te beïnvloeden bij het maken van (rationele) keuzes. Het rechtszekerheidsbeginsel is een algemeen rechtsbeginsel dat rechtsbescherming moet bieden aan de burger in de vorm van rechtszekerheid en is daarom van fundamenteel belang voor belastingwetgeving.

Het onderzoek zal door middel van een toetsing van relevante belastingwetgeving inzake vergroening van automobiliteit (dit onderzoek richt zich enkel op vervoer middels de personenauto) aantonen of en in hoeverre het fiscaal instrumentalisme en het rechtszekerheidsbeginsel met elkaar in strijd zijn. Daarnaast wordt vergelijkbare belastingwetgeving van België getoetst om een rechtsvergelijking te kunnen maken op het gebied van fiscale wetgeving inzake vergroening van automobiliteit. De belastingwetgeving van Nederland die getoetst wordt in dit onderzoek, omvat de lagere bijtelling van privégebruik van een terbeschikkinggestelde auto voor werknemers. De Belgische belastingwetgeving die getoetst wordt, behelst het lager voordeel van alle aard bij een terbeschikkinggestelde auto voor werknemers.

Het toetsingscriterium dat centraal staat in dit onderzoek is duurzaamheid en duidelijkheid als onderdeel van het rechtszekerheidsbeginsel binnen de belastingwetgeving. Wetgeving voldoet aan het toetsingscriterium indien deze in beperkte mate wordt gewijzigd, waarbij voor elke wetswijziging voldoende rechtvaardiging bestaat, de bestaande wetgeving bij een wetswijziging voldoende gerespecteerd wordt middels duidelijk (overgangs)recht en de fiscale rechtspositie van de belastingplichtige in de toekomst te voorzien is.