R. Abdul - Afschaffing van de dividendbelasting: het effect van de afschaffing op het Nederlandse vestigingsklimaat. - Circulaire

Afschaffing van de dividendbelasting: het effect van de afschaffing op het Nederlandse vestigingsklimaat.

In deze thesis staat de discussie omtrent de afschaffing van de Nederlandse dividendbelasting centraal. De aankondiging van de afschaffing kwam als een verrassing en werd gevolgd door een discussie die elke belastingbetaler aanging. Mede vanwege het gebrekkige maatschappelijke draagvlak is het plan voor de afschaffing weer ingetrokken en daarmee lijkt er een einde gekomen aan de hevige discussie. Echter, de effecten van een eventuele afschaffing op het Nederlandse vestigingsklimaat zijn onvoldoende volledig onderzocht. Dit onderzoek richt zich op de effecten van een afschaffing aan de hand van een analyse van besluiten, wetgeving, richtlijnen, jurisprudentie, aanhangige zaken bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, vakliteratuur en empirische onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek maken duidelijk dat de aantrekkelijkheid van Nederland meer omvat dan enkel fiscaal beleid. De aantrekkelijkheid van Nederland ligt weliswaar onder vuur door mondiale ontwikkelingen maar enkel inzetten op fiscaliteit biedt geen garantie. Daarnaast loopt de Nederlandse dividendbelasting minder gevaar dan wordt gevreesd op basis van vergelijkingen met het Deense stelsel, omdat er cruciale verschillen met dat stelsel bestaan. Verder is het duidelijk geworden dat zolang investeringen worden gedaan met ingehouden winsten, de dividendbelasting weinig tot geen effect heeft op het investeringsgedrag. Dit is onder andere gebleken in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Eveneens valt uit de beurskoersen van verschillende multinationals weinig effect van de afschaffing te signaleren ten tijde van de aankondiging van het plan. Op 21 januari 2019 is deze thesis voldoende geacht om te worden verdedigd. Beleid, regelgeving en jurisprudentie verschenen na die datum zijn niet meer behandeld.