S.B.I.J.M. van Kempen - De btw-behandeling van Single Purpose Vouchers - Circulaire

De btw-behandeling van Single Purpose Vouchers

Tot voor kort was de btw-behandeling van vouchers niet opgenomen in de btw-richtlijn. Als gevolg daarvan ontwikkelde iedere lidstaat haar eigen btw-wetgeving, wat in grensoverschrijdende situaties leidde tot onder andere marktverstoringen, een inefficiënte markt en discrepanties tussen verschillende nationale wetgevingen. Op 27 juni 2016 heeft de Raad van de Europese Commissie een richtlijn aangenomen die ziet op de btw-behandeling van vouchers. Deze richtlijn, ook wel de voucherrichtlijn genoemd, dient de gevolgen van een niet-geharmoniseerde btw-wetgeving voor vouchers weg te nemen. Uiterlijk per 1 januari 2019 jongstleden diende deze richtlijn te zijn geïmplementeerd in de nationale wetgevingen van de Europese lidstaten. De voucherrichtlijn maakt een onderscheid tussen Single Purpose Vouchers, Multi Purpose Vouchers en kortingsvouchers. Aan de Single Purpose Voucher en de Multi Purpose Voucher wordt in de voucherrichtlijn een duidelijke definitie en btw-behandeling toegekend. In deze scriptie wordt onderzocht of de definitie en de btw-behandeling van de Single Purpose Voucher leidt tot knelpunten. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de aard als de systematiek van de Europese btw. Tevens voorziet deze scriptie in een aantal aanbevelingen om mogelijke knelpunten of onduidelijkheden weg te nemen.