W.G. NEDERVEEN - Carrouselfraude in de btw. Een onderzoek naar de carrouselfraudebestrijding in het Unierecht. - Circulaire

Carrouselfraude in de btw. Een onderzoek naar de carrouselfraudebestrijding in het Unierecht.

In dit onderzoek ga ik in op de problematiek rondom carrouselfraude. Dit fenomeen kan beschouwd worden als een plaag voor de belastingopbrengsten van de lidstaten. Miljarden gaan verloren door het frauduleus handelen van de zogenoemde ‘ploffers’. Om dit te voorkomen zijn er dringend maatregelen nodig. De Europese Commissie is van mening dat zij een oplossing heeft gevonden en wil met haar voorstel voor een definitief btw-systeem de carrouselfraudeproblematiek aanpakken. In haar voorstel neemt de Europese Commissie maatregelen waarmee wordt beoogd de zwakheden uit het huidige btw-systeem te elimineren. Dit voorstel bevat vernieuwingen, maar het is de vraag of dit voldoende is om de problematiek rondom carrouselfraude uit te bannen. Bovendien is de eensgezindheid tussen de lidstaten een must. Immers is de steun vanuit de Europese Unie noodzakelijk om een definitief btwsysteem te kunnen invoeren. Het is daarom nog geen zekerheid dat het definitieve btwsysteem er daadwerkelijk komt.