Y.E.J.TILLMANNS - Arbeidsverhoudingen in een digitaal tijdperk - Circulaire

Arbeidsverhoudingen in een digitaal tijdperk

Deze scriptie bevat, zoals de titel al aangeeft een onderzoek naar platformwerkers in de zorgsector. Een platform koppelt vraag en aanbod naar goederen en diensten aan elkaar. Deze scriptie heeft enkel betrekking op de kluseconomie waarin vraag en aanbod naar diensten wordt gekoppeld.

De verschillende partijen in de kluseconomie kunnen overeenkomsten met elkaar sluiten. Door het sluiten van een overeenkomst ontstaat een arbeidsrelatie tussen de partijen. De kwalificatie van de arbeidsverhouding is bij platformarbeid echter niet altijd duidelijk.

De kwalificatie van de arbeidsrelatie is relevant voor het beantwoorden van de vraag welke partij inhoudingsplichtig is voor de loonheffingen. Voor diverse categorieën van platformen is onderzocht welke overeenkomsten worden gesloten tussen de partijen en welke partij loonheffingen dient in te houden en af te dragen. Het fictieve platform ‘X’, actief in de zorgsector, is eveneens onderzocht en in een van de categorieën van platformen ingedeeld. Vervolgens is de overeenkomst die platform ‘X’ sluit met de freelancers onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat ‘X’ in beginsel niet inhoudingsplichtig is voor de loonheffingen. Echter, naar aanleiding van jurisprudentie en de bepalingen in de overeenkomst die in de praktijk wellicht niet nageleefd kunnen worden, loopt platform ‘X’ het risico op een fictieve dienstbetrekking. Een fictieve dienstbetrekking heeft tot gevolg dat het platform dient te voldoen aan de verplichtingen voor de loonheffingen.